Het Kallemooi-feest | The Kallemooi-festival

Met Pinksteren viert men op Schiermonnikoog het eeuwenoude traditionele Kallemooi-feest. Op de avond vooraf aan Eerste Pinksterdag wordt een mast opgericht tussen herberg en kerk. De wereld voorgesteld als boom (Noorse mythologie), de vier touwen slaan op de vier windstreken. Aan elk ra-uiteinde een kruikje als offer aan de goden en voor de feestvreugde. Vervolgens drinkt men Kallemooi-bitter en barst het feest los in de horeca van het eiland. Vergelijkbare feesten zijn nog te vinden op het Waddeneiland Borkum, in ScandinaviĆ« (Midzomerfeesten) en de Baltische Staten. In alle gevallen is er sprake van een mast of meiboom en een item gehouden in een mand  |  With Pentecost, Schiermonnikoog celebrates the centuries-old traditional Kallemooi festival. On the evening before the first day of Pentecost, a mast is set up between inn and church. The world represented as a tree (Norwegian mythology), the four ropes suggest the four winds. At each end of the rack a jar, as a sacrifice to the gods and for the festivity. Next, one drinks Kallemooi-bitter and the party bursts out in the pubs on the island. Similar festivities can be found on the Wadden Island Borkum, in Scandinavia (Midsummer Festivals) and the Baltic States. In all cases there is a mast or manger and an item held in a basket

Wat zit er in de mand verstopt?  |  What's hidden in the basket?